Merkez Bankası faizi 8.5’te sabit tuttu

DUVAR -Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için bekleyiş sona erdi. Geçen yıl faizde üst üste dört kere indirime giden Merkez Bankası, evvelki toplantıda siyaset faizini yüzde 50 baz puan düşürerek 8.5’a çekti. Merkez Bankası Para Siyaseti Konseyi, siyaset faizini mart ayı için 8.5’ta sabit tuttu.

Kurul tarafından yapılan açıklamada şu tabirler yer aldı:

“Para Siyaseti Konseyi (Kurul), siyaset faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Yakın periyotta iktisadi faaliyete ait açıklanan datalar iddia edilenden daha olumlu düzeylerde gerçekleşmesine karşın, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da tesiri ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon kaygıları sürmekte, finansal istikrarı tehdit eden şartların oluştuğu gözlenmektedir. Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte tahlil araçları sayesinde temel besin başta olmak üzere kimi bölümlerdeki arz kısıtlarının olumsuz tesirleri azaltılmış olsa da memleketler arası ölçekte üretici ve tüketici enflasyonu yüksek düzeylerini sürdürmektedir. Yüksek global enflasyonun, enflasyon beklentileri ve milletlerarası finansal piyasalar üzerindeki tesirleri yakından izlenmektedir.

Ülkeler ortasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para siyaseti adım ve irtibatlarındaki ayrışma devam etmekle birlikte, takas muahedeleri ve yeni likidite imkânları ile finansal istikrarı öncelikleyen eşgüdümlü adımlar atılmaktadır. Finansal piyasalar, merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıtmaktadır.

‘DEPREM KALICI TESİRDE BULUNMAYACAK’

Asrın felaketi öncesindeki öncü göstergeler 2023 yılının birinci çeyreğinde iç talebin dış talebe kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışa işaret etmekteydi. Zelzelenin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki tesirleri kapsamlı bir halde bedellendirilmektedir. Sarsıntının yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte, orta vadede Türkiye iktisadının performansı üzerinde kalıcı bir tesirde bulunmayacağı öngörülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin hissesi yüksek seyrederken, turizmin cari süreçler istikrarına beklentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına yayılarak devam etmektedir. Bunun yanında, iç tüketim talebi, güç fiyatlarındaki yüksek düzey ve ana ihracat pazarlarındaki zayıf iktisadi faaliyet cari istikrar üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari süreçler istikrarının sürdürülebilir düzeylerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için ehemmiyet arz etmektedir. Kredilerin büyüme suratı ve erişilen finansman kaynaklarının emeline uygun formda iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir.

‘UYGUN FİNANSAL ŞARTLARIN OLUŞMASINI ÖNCELİK VERİLECEK’

Kurul, 2023 Yılı Para Siyaseti ve Liralaşma Stratejisi metninde belirttiği üzere, nakdî transfer sisteminin aktifliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm siyaset araç setini liralaşma maksatlarıyla uyumlu hale getirecektir. Şura, yaşanan felaketin tesirlerinin en düşük düzeylere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi maksadıyla uygun finansal şartların oluşmasını önceliklendirecektir.

‘DEPREM SONRASI TOPARLANMA İÇİN YETERLİ’

Uygulanan bütüncül siyasetlerin takviyesiyle enflasyonun düzeyinde ve eğiliminde güzelleşmeler görülmeye başlanmakla birlikte, zelzelenin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki tesirleri yakından izlenmektedir. Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal şartların destekleyici olması zelzele sonrasında daha da değerli hale gelmiştir. Bu çerçevede Heyet, siyaset faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Konsey, para siyaseti duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak zelzele sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için kâfi olduğu görüşündedir. Sarsıntının 2023 yılının birinci yarısındaki tesirleri yakından takip edilecektir.

‘LİRALAŞMA STRATEJİSİ TÜM ÖGELERLE UYGULANACAK’

TCMB, fiyat istikrarı temel hedefi doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 gayesine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. TCMB, fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir bir biçimde kurumsallaşması için Liralaşma Stratejisi’ni tüm ögeleriyle uygulayacaktır. Fiyatlar genel seviyesinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, aksi para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylece, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamı için uygun yer oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve bilgi odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Siyaseti Şurası Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.”

Bugünkü toplantıya ait ekonomistlerin beklentileri ise şöyleydi:

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 18 ekonomistin kestirimlerinin medyanı TCMB’nin bu ay siyaset faizini yüzde 8,50 düzeyinde sabit bırakacağını gösterdi. Ankete katılan altı kurum siyaset faizinin 50 baz puan daha indirileceği iddiasında bulundu.

Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki zelzele, yaklaşık 13,4 milyon kişinin yaşadığı 10 vilayet daha sonra bunlara eklenen Elazığ’da büyük yıkıma yol açtı.

Anketteki 2023 sonuna yönelik faiz kestirimi sorusuna verilen yanıtların medyanı ise TCMB’nin siyaset faizini yüzde 25 düzeyine yükselteceğine işaret etti. Yıl sonu kestirimleri ortada iktisat siyasetlerinde esaslı değişimler getirebilecek seçim nedeniyle yüzde 7,5 ile yüzde 30 ortasında geniş bir bantta yer alıyor.

AA FİNANS

AA Finans’ın, bugünkü toplantıya yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin iştirakiyle sonuçlandı.

Anket sonuçlarına nazaran, ekonomistlerin birçok siyaset faizinin yüzde 8,5’te sabit bırakılmasını bekliyor.

Ekonomistlerden 8’i mevcutta yüzde 8,5 seviyesinde bulunan siyaset faizinin 50 baz puan düşürüleceği tarafında görüş bildirirken, 14’ü siyaset faizinin sabit tutulacağını öngörüyor.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma’nın mart ayı TCMB faiz kararına ait anketi de sonuçlandı.23 Mart Perşembe günü açıklanacak faiz kararı için ankete katılan 19 kurumun medyan beklentisi, Mart ayında faizin yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulacağı istikametinde oldu.

En düşük beklenti 50 baz puan indirimle faizin yüzde 8’e düşürüleceği istikametinde olurken, ankete katılan kurumlardan 14’ü faizde değişikliğe gidilmesini beklemiyor.

Bu anket periyodunda yalnızca 10 kurum 2023 yıl sonuna yönelik kestirimlerini aktarırken; azamî beklenti yüzde 40, en az beklenti ise yüzde 6,5 oldu. Medyan beklenti ise yüzde 24,5 düzeyinde gerçekleşti.

Şubat ayı anketinde 2023 yıl sonu için medyan beklenti yüzde 15,5 düzeyindeydi. (EKONOMİ SERVİSİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir