Balıkesir Üniversitesi en az ilköğretim mezunu personel arıyor! Başvuru şartları neler?

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı ünitelerinde çalışmak üzere Daimi Engelli ve Eski Hükümlü Personel alımı gerçekleştirecek. Paklık Vazifelisi, Hayvan Bakıcısı ve Hasta ve Yaşlı Bakım çalışanı takımlarında istihdam sağlayacak kurum adaylardan en az ilköğretim mezunu kuralı arıyor. Ayrıyeten yayınlanan ilan ile müracaat kuralları, formu ve tarihine ait bilgi veren kurum, KPSS puan kaidesi aramıyor. İşte ilana ait ayrıntılar…

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Balıkesir Üniversitesi işçi alımı müracaatları 1 Temmuz 2022 tarihi prestiji ile başlayıp, 5 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar gerekli evraklar ile birlikte Balıkesir Üniversitesine şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor.GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. İkametgah Evrakı (Karekodlu yahut barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

3 . 2 adet vesikalık fotoğraf

4. İsimli Sicil Dokümanı (Karekodlu yahut barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. Diploma yahut mezuniyet dokümanı (Karekodlu yahut barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

6. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir doküman (Karekodlu yahut barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7. Erkek adaylar için askerlik dokümanı (Karekodlu yahut bakodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

8. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir evrakın aslı ve 1btokopisi

9. Atamaya hak kazanan mesleği yapmaya rastgele bir manisi bulunmadığına dair teşhis teşekküllü hastaneden alınmış Sıhhat Raporu

l0. Sertifika yahut mesleksel yeterlilik evrakı (Sadece sertifika ve mesleksel yeterlilik kuralı yer alan konumlar için)

11. Eski Hükümlü takımına başvuran adaylar eski Hükümlü  dokümanı ile durumlarını belgelendirmek.

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

1) (ENGELLİ İLANLAR İÇİN) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler. anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı kabahatler. Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık. sahtecilik. inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifşası fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak

2) Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak.

3) Askerlik ile ilişiği olmamak.(yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak.)

4) Kamu kurum ve kuruşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca misyonundan yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

5) Deneme mühleti iki ay olup, bu müddet içerisinde başarısız olanların iş akitleri tazminatsız olarak feshedilecektir.

6) Kamusal haklardan yoksun bulunmamak.

7) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine , Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalışabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen kuralları taşımak,

RESMİ İLAN METNİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir