Hafız Ali Şahin Hoca Hakk’a yürüdü

Merhum Abdurrahman Gürses Hoca’nın talebelerinden yüzlerce hafız yetiştiren Darulkurra Vakfı Lideri Hafız Ali Şahin Hoca Hakk’a yürüdü.

ALİ ŞAHİN HOCA KİMDİR?

1963’te Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Baltacılı Köyü’nde, rençberlikle uğraşan, yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Birinci terbiyesini dedesinden aldı. Babası ve annesinin Osmanlı devrinden itibaren, tecvid ve Mızraklı İlmihâl üzere dersleri yasaklara karşın sürdüren Mollaoğlu birer aileye mensubiyeti vesilesiyle dinî-manevî bir hassasiyetle büyütüldü. Konutta yapılan dinî sohbetlerden etkilenmekle birlikte, hâfızlığın epey yaygın olduğu bir etrafta yetişmesi hasebiyle gönlüne küçük yaşta hâfızlık ateşi düştü.

Kur’ân eğitiminin yasak olduğu devirde dava için büyük uğraşlar veren dedesi Süleyman Efendi’nin konuk olduğu bir meskende Kur’ân okuyan hâfızın, tüm kardeşlerinin hâfız olduğunu söylemesi üzerine lisana getirdiği hayranlığına karşılık aldığı, “Ya Rabbi bu zenginlikten Süleyman Efendi’ye de ihsan eyle!” biçimindeki duanın makbuliyetinden olmalı ki, tüm kardeşleri ve kendisi hâfızlık gururuna nail oldu.

Hâfızlığını İkmâli

Hâfız Hamdi Seçilmişoğlu’nda hıfzını ikmâl eyledikten sonra, 1976’da Çaykara’da yeni açılan İmam Hatip Okulu’nun birinci öğrencilerinden biri oldu ve Çaykara Müftüsü Yusuf Efendi’den Arapça, Fıkıh ve Tefsir üzere İslâmî ilimleri tahsil etti. Of’ta imamlık görevini ifa eden ağabeyi vesilesiyle Mehmet Rüştü Âşıkkutlu Hoca ile mülâki olup kendisini ziyaretle onurlandı.

1983-84 yılında Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı bir köyde resmî olarak imamlığa başladı. Bir müddet Of’ta Kur’ân Kursu’nda hafızlık hocası olarak vazife yaptıktan sonra İstanbul’a geldi ve Haseki Eğitim Merkezi’nde Reisülkurrâ Abdurrahman Gürses Hoca Efendi’nin kırâat derslerine devam edip 1994’te icazet aldı. Bu periyotta, merhûm Mehmet Çevik üzere Abdurrahman Efendi’nin büyük talebelerinden de istifade etti.

Hayatında Abdurrahman Gürses Hoca Efendi’nin Yeri

Abdurrahman Gürses Hoca Efendi’nin tavsiyesi üzerine imamlık hizmetine geçti ve kırâat tedrisatını imamlık göreviyle bir arada sürdürdü. Çeşitli vazifelerin akabinde İstanbul Beyoğlu’nda Fatih Sultan Konak Camii’ne imam olarak tayin edildi. 1999 Marmara Zelzelesinde önemli derecede hasar gördüğünden onarıma alınan Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii’nin 2011’de hizmete yine açılmasıyla birlikte burada vazife yapmaya başladı. Bu periyotta birçok kurrâ hâfız yetiştirdi ve teravih namazlarını farklı kırâatlerde hatim tertibiyle kıldırdı. 2016’da Fatih’te, mütevelli heyet başkanlığını hala sürdürdüğü, kırâat eğitimi konusunda kıymetli bir ilim merkezi hüviyetini kazanan Dârulkurra Vakfı’nı tesis etti. 2019’da Hırka-i Şerîf Camii’ne tayin olduktan sonra burada da imamlık görevini ifanın yanı sıra kırâat tedrisatını sürdüren Başimam Hatip Ali Şahin Hoca Efendi, nihayetinde 2022’de emekliye ayrıldı.

“Hocanın emeklisi olmaz!” kelamını sıklıkla tekrarlayan hoca efendi, tesis etmiş olduğu Dârulkurrâ Vakfı’nda ve çeşitli kuruluşlarda kırâat tedrisatını sürdürmekte, âlem-i İslâm’ın türlü coğrafyalarında daha önce farklı tarz ve tariklerde kırâat ilmini tahsil edip icazet almış kimselere indirâc tarzında (birden fazla kırâati bir ortada tatbik) İstanbul tariki üzere kırâat eğimlerini tamamlatıp icazet vermektedir. Kendisinden ilim tahsil edip icazetle müşerref olan Kurrâ Hâfızlar İstanbul’un Selâtîn Camiilerinde, Kur’ân Kurslarında, Diyanet ve Müftülük kurumlarının çeşitli kademelerinde ve sair iş kollarında vazife yapmakta, çeşitli eğitim merkezleri ve ilmî derneklerde kırâat tedrisatına ve bu ilmin yaşatılması konusunda hizmetlerine devam etmektedirler.

ÖNDE GELEN TALEBELERİ

İcazet verdiği kurra hâfızlar ortasında; Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi İshak Danış, Haseki Eğitim Merkezi hocalarından Aziz Çınar, Kocaeli Dinî Yüksek İhtisas Merkezi hocalarından Halil İbrahim Pural, İzmit Müftülüğü Şube Müdürü Nazif Tiryakiol, Gemlik ilçe vaizi Fatih Akpınar, Eyüpsultan Camii Uzman İmam Hatibi Beytullah Özdemir, Eyüpsultan Camii Başmüezzin Kayyımı Hâfız Hasan Tok, Yeni Valide Camii İmam Hatibi Hami Edis, İsmailağa Camii Müezzin Kayyımı Abdülmecid Altaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Ses Sanatkarı Yusuf Samet Bilkil ve alanında kıymetli mevkilerde bulunan daha pek çok şahsiyet yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir